Базата на фалиралата преди години фирма „Русе-общински автотранспорт“, по-известна като „РОАТ“, ще бъде разпродадена на търг с тайно наддаване, става ясно от обявлението на синдика на дружеството - столичният икономист Росица Томова. За 1 116 740 лева купувачите могат да се сдобият с 22 административно-битови, производствени и складови сгради с обща разгърната застроена площ от 8331 кв.м. Офертата включва и движимите активи - машини и съоръжения. 
Обектът е в Западна промишлена зона, като площадката е оградена от всички страни и е с пропускателен режим и денонощна жива охрана. Свободната незастроена част от парцела е с асфалтова настилка. Над терена трайно е прикрепена контактната мрежа за тролейбусния транспорт на Русе - на височина около 3 метра, която не е собственост на „РОАТ“, а е публична общинска собственост. 
В недвижимата собственост, която се продава, попадат административни постройки, тролейбусно депо, автоматична автомивка, халета за сервизи и ремонти, пералня, сграда за контролни и годишни технически прегледи, резервоари за вода и противопожарни нужди, работилници и складове.
Търгът, който е насрочен за 28 март, ще бъде извършен като цяло за дълготрайните материални активи, включващи земята и сградния фонд, и движимите активи - машини и съоръжения. Кандидатите, които искат да се включат в търга с тайно наддаване, трябва да внесат банков депозит от 10% от обявената тръжна цена - 111 674 лева, до 12 часа на 27 март. Продажбата ще се проведе в канцеларията на синдика в София. Предложенията със сумите за наддаване ще се приемат от 10 до 11 часа на 28 март, като след това синдикът ги обявява, а за купувач се счита предложилият най-висока цена. 
Това е пореден търг за продажбата на някогашната фирма „РОАТ“, като преди опитите на синдика на дружеството Росица Томова, НАП също го продаваше. Тогава данъчните искаха за него близо 3 млн. лева и кандидати не се появиха. 
„Русе-общински автотранспорт“ бе обявено в несъстоятелност през юни 2010 г., макар фактически да изпадна в неплатежоспособност много по-рано. Автобусите му бяха разпродадени още през 2007, искът за обявяването в несъстоятелност бе подаден през 2004, а според определението на съда началната дата на неплатежоспособността бе върната чак до 10 юни 1999 г.