140 улици ще бъдат ремонтирани с тегления от община Русе целеви кредит от 10 милиона лева. Това включва 319 551 кв.м улични платна и 188 625 кв.м тротоари, съобщи в интервю за „Утро“ кметът Пламен Стоилов. 
За цялостната рехабилитация са необходими 30 милиона лева, но въпреки че стартираме с една трета от сумата, гарантираме, че целият град, всеки квартал ще бъде обхванат от реконструкцията. Навсякъде ще се реконструират основните връзки и всички обслужващи и довеждащи улици и тротоари с най-натоварен трафик, като всичко ще бъде съгласувано с фирмите, които имат отношение към уличните настилки заради наличието на подземни комуникации, увери кметът. 

- Г-н Стоилов, предстои община Русе да изтегли кредит от 10 млн. лева за ремонт на улици и тротоари. Как стигнахте до това решение?
- Когато анализирахме предстоящите дейности, бяхме наясно, че това е най-доброто решение за отстраняване на належащите проблеми по пътната настилка и тротоари. Практиката показва, че на всеки 7-8 години трябва да се извършва цялостно преасфалтиране, а има улици, които повече от 30 години не са виждали нов асфалт. Тук е мястото да благодаря на стотиците съвестни граждани, които са активни и подават сигнали, максимално голяма част от които взехме под внимание. Знаете, че последният частичен ремонт на пътната мрежа е отпреди 13 години, затова рехабилитацията на натоварени пътни артерии и улици в лошо състояние за нас е неотложна.
- Това ли е единственият начин градът да подобри своята пътна мрежа?
- Безспорно е най-добрият начин, предвид че община Русе няма ресурс сама да извърши планираните интервенции, а и общинското предприятие „Комунални дейности“ има капацитета да извършва единствено аварийни ремонти и не е в състояние да реши проблем, наслоен с десетилетия. Отлагането на ремонтните дейности би влошило още повече състоянието на уличната мрежа, на тротоарите и на междублоковите пространства. Именно поради тази причина кредитът е едно прагматично решение, което ще обезпечи финансово преасфалтирането и ще даде възможност на русенци за по-добро придвижване. В продължение на половин година експертна работна група обследва уличната мрежа в града, стигайки до извода, че
за цялостната й реконструкция са нужни 30 млн. лв. Сега стартираме с 10 млн. лв., като гарантираме, че целият град, всеки квартал ще бъде в обхвата на реконструкцията
Знам, че всеки би искал неговата улица да е преасфалтирана, но след обследването, специалистите предложиха списък с улици и тротоари, които имат най-голяма и спешна нужда от ремонт.
- Колко време продължи това обследване и какво конкретно констатираха експертите?
- Специално назначена комисия от експерти на община Русе извърши няколкомесечно обстойно обследване на основните пътни артерии, генериращи най-натоварен трафик. В анализа бяха обхванати всички райони на град Русе, като всяка улица бе разделена на участъци - от кръстовище до кръстовище. Това се наложи поради факта, че състоянието на дадена улица не е еднакво в различните й участъци, което се дължи на много причини - извършени ремонти на подземната инфраструктура през годините, както и изграждане на нова такава, различно натоварване в зависимост от местоположението. При определяне на необходимите за реализация интервенции освен установеното състояние на настилката, значение оказват и съставът на преминаващите превозни средства, интензивността на трафика и класът на улицата. 
Обследвани бяха 147 улици от нашия град с повече от 700 улични участъка
Подходът при работата на комисията се осъществи в две направления - по отношение на пътната настилка и на тротоарната настилка. В зависимост от състоянието на обследваните участъци определихме няколко варианта за ремонт на пътната настилка и два варианта за възстановяване на тротоарната настилка - с бетонни плочи и асфалт. При възстановяване на тротоарите с бетонни плочи сме заложили използването на материали с доказано качество и дълготрайност.
- Взехте ли под внимание и това, което предстои да се ремонтира с европейски средства?
- Разбира се, че е от значение какво е свършено до момента в това направление и какво предстои. Знаете, че през последните няколко години се осъществиха обекти с изключително важно значение за Русе – реконструкцията на бул. „Тутракан“, пробивът под жп линията, свързващ квартал „Родина“ с централната градска част, кръговото кръстовище пред „Булстрад Арена“, благоустрояването на пл. „Батенберг“ и рехабилитация на пешеходната среда по ул.“Александровска“, както и реконструкция на част от ул.“Филип Станиславов“ и нова улична отсечка в квартал „Чародейка“. Не можем да пренебрегнем и ремонтите, извършени от община Русе със собствени средства. Знаете, че е одобрена и инвестиционната програма по Оперативна програма „Регионално развитие“, като два от проектите по отношение на градската среда и интегрирания градски транспорт 
включват обекти, които ще се окажат с решаващо въздействие върху развитието на Русе
като реконструкцията и рехабилитацията на бул. „Придунавски“, улиците „Славянска“, „Баба Тонка“, „Църковна независимост“, „Райко Даскалов“, „Чипровци“ и „Шипка“.
Факт е, че изборът на уличните отсечки, предложени за основен ремонт, е базиран на надграждане на вече изпълнените обекти и в унисон с предстоящите проекти за реализация. 
- И все пак колко улици ще бъдат ремонтирани основно?
- С помощта на средствата, които ще осигурим чрез дългосрочния кредит, ще подобрим съществено градската среда. Използването на допълнителни средства към бюджета на общината няма да наруши нормалното функциониране на останалите дейности, които са наш ангажимент. В същото време значително ще подобрим безопасността на движение както за автомобили, така и за пешеходците. Резултатът от финансирането на инвестицията ще е ремонтирани близо 140 улици или още по-точно 319 551 кв.м улични платна и 188 625 кв. м тротоари. Във всеки един квартал ще се реконструират основните връзки и всички обслужващи и довеждащи улици и тротоари с генериран натоварен трафик. 
Програмата ще бъде съгласувана с всички експлоатационни дружества, 
съобразена с наредбата, която приемаме в момента за рехабилитация на общинската мрежа. Ще бъдем безкомпромисни по отношение на качеството на изпълняване на дейностите!
- В бюджета на община Русе за 2017-а заложени ли са допълнителни средства за преасфалтиране?
- Тази година ще разполагаме с бюджет в размер на близо 125 млн. лева. Това ни позволява по-голяма гъвкавост и възможност за увеличаване на бюджетните рамки в различни секторни политики. Насочили сме усилията си към подобряване състоянието на междублоковите пространства, улична и тротоарна мрежа, осигуряване на по-добри възможности за спорт и култура. Именно поради тази причина и средствата по тези направления през 2017-а са завишени. В тази насока
 планираме да увеличим бюджета на предприятието „Комунални дейности“ с още 200 000 лв., 
което представлява ръст от 5% в сравнение с миналата година. Тези средства ще бъдат използвани за аварийно запълване на дупки.  
- А какво се случва в малките населени места?
- Над 1 млн. лева ще инвестираме във всички 12 села и град Мартен за благоустрояване, ремонти на улици и тротоари в кметствата, детски и спортни площадки и т.н. Знаете, че ежегодно по програмата за развитие на малките населени места подкрепяме проекти на кметовете и кметските наместници в кварталите, които коренно променят облика им. Защото желанието ни е не само Русе, но и цялата община да се развива с високи темпове, а реконструкцията на уличната мрежа е гарант за по-добрите условия на живот, които ще осигурим за нашите съграждани. Русенци го заслужават.