Университетската болница вчера сключи договор със здравната каса за работа със закупения с европейски средства модерен ангиограф. Така от днес пациентите от областите Русе, Разград, Търговище и Силистра ще могат да получават съвременно лечение с високоспециализираната техника и с квалифицирани специалисти, без да заплащат консумативи и лекарски труд.
Ангиографският апарат е високотехнологичен, комбиниран, производство 2015 година. Осигурен е с пълен набор за извършване на инвазивна диагностика в областта на кардиологията, неврологията, неврохирургията и съдовата хирургия. Чрез него може да се осъществява интервенционално лечение на коронарни и периферни съдове на крайници и мозъчни съдове чрез 3D-реконструкция. Със същите апарати са оборудвани Александровска болница в София и МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново по европейски проект на Министерството на здравеопазването, уточниха от болницата. 
Университетската болница в Русе е единственото лечебно заведение в региона, което разполага с отделения и специалисти по всички специалности, които могат да използват в лечението на пациентите си ангиорафския апарат. Отделенията по кардиология с инвазивна кардиология, обща и съдова неврология и съдова хирургия са с трето, най-високо ниво на компетентност, а неврохирургията е с второ ниво на компетентност. Освен това в УМБАЛ има Интензивно терапевтично отделение, в което пациентите задължително пролежават след интервенционално лечение на коронарните съдове. Това дава възможност да бъде обхваната цялата съдова патология и да се осигури на пациентите комплексен диагностичен и лечебен процес.
Междувременно болницата разпространи информация за финансовото си състояние по повод публично прозвучалите упреци към ръководството й, че не се справя добре с управлението.
Финансовото състояние на УМБАЛ е стабилно и има трайна тенденция към намаляване на задълженията към всички доставчици. През 2014 година задълженията са възлизали на 2 540 000 лева, в момента вече са 1 950 000 лева. Значително е и намаляването на просрочените задължения към доставчици, които биха могли да се издължат напълно, ако здравната каса беше изплатила заработената през миналата година надлимитна дейност, посочват от болницата. 
Годишно през отделенията преминават около 30 000 пациенти. Броят на починалите в отделенията за последните три години се движи между 2.22% и 2.28%, което е много под средното за страната.
В периода 2014-февруари 2017 година в Родилно отделение на АГ-комплекса са родени 590 недоносени бебета, като най-малкото е с тегло 700 грама. Всички те са били отглеждани и долекувани от елитния екип на  Неонатологията. В това отделение се приемат родени бебета преди 26-та гестационна седмица или с критично ниско тегло от Русе, Разград и Силистра. Здравите и доносени бебета през 2016 година са 1557.
По европейски проекти, дарения и със средства на болницата от 2015 година до 2017-а са доставени множество съвременни апарати за различни отделения.
Всички тези данни са доказателство, че ръководството на УМБАЛ-Русе прави всичко необходимо, за да създаде добри условия за работа на медицинския персонал и да стабилизира финансовото състояние на дружеството, посочват от ръководството на болницата.