С всяка изминала година предоставяме все по-добри и гъвкави възможности за кандидатстване, за да създаваме видими промени в облика на малките населени места. И през 2017 ще продължим съвместно да планираме и работим за по-добри условия според потребностите на жителите. Това каза зам.-кметът Страхил Карапчански, който вчера се срещна с кметовете на селата, за да представи условията за кандидатстване по общинската програма за финансиране на проекти на малките населени места. Инициативата се провежда за трета поредна година, като в общинския бюджет са предвидени 320 000 лева. Те са за финансиране на проекти на 13-те кметства от общината, както и кварталите Средна кула, Долапите, ДЗС и Образцов чифлик, за изграждане на детски, спортни площадки и кътове за отдих, ремонт на сгради или част от сгради-общинска собственост, на улици и тротоари. Сред дейностите, които ще се финансират, са и благоустрояването на паркове и площади, изграждането на системи за поливане, отводнителни съоръжения, фонтани, чешми.