Русенската фирма „Дунав“ е класирана на първо място в обществената поръчка за премахване на обекти общинска собственост и незаконни строежи или части от тях. Това става ясно от протокола на комисията, която разгледа, оцени и класира офертите на трима кандидати. Останалите двама участници също са русенски фирми, като „Мик Билд Русе“ остана на второ място в класирането, а „Вегак“ бе отстранена от участие в процедурата.
Събарянето на обектите ще бъде възлагано поотделно при настъпване на необходимост от това, като фирмата изпълнител ще получава писмо с указания за срока на изпълнение и предварителна количествена сметка. До края на годината община Русе е предвидила да похарчи за премахването на обекти общинска собственост и незаконни строежи или части от тях 199 999 лева.