Кампанията за директните плащания, по време на която земеделците подават заявления за субсидии за обработваемите земи, започна официално вчера с бюджет почти 2 млрд. лв. Заявленията се подават до 15 май,  а след това закъснението се санкционира с 1% намаление на субсидията за всеки ден. Към момента няма индикации кампанията да бъде удължавана с разрешението на ЕК, както се е случвало в предишни години.
 За директните плащания има предвиден национален таван за България от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, който за 2017 г. е в размер малко над 1,5 млрд. лв. Бюджетът става над 2 млрд. лв., ако към тази сума се добавят и сумите по три схеми за преходна национална помощ и част от мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).
От 2016 г. се прилага т. нар. „жълт картон“ за грешки, когато нередностите в заявлението обхващат между 3 и 10% от заявените за подпомагане площи. В този случай санкцията е наполовина. Когато този „жълт картон“ бъде въведен за даденото стопанство, на следващата година заявлението трябва да е изцяло без грешки, в противен случай се налага и останалата част от санкцията.