С три години закъснение „Топлофикация Русе“ най-после получи сертификат за близо 53 хил. мегаватчаса електроенергия, произведени още в далечната 2010 г. Решението е взето от Комисията за енергийно и водно регулиране на 16 февруари тази година. Според изпълнителния директор на русенското дружество Севдалин Желев, по сметката от 2010 г. НЕК ще трябва да брои допълнително близо 2 милиона лева. Между двете енергийни компании обаче вървят постоянно някакви плащания, така че най-вероятно сумата няма да бъде преведена наведнъж, а ще бъде прихваната от плащанията, които „Топлофикация Русе“ прави редовно на НЕК. От август 2015 г. всички електроцентрали внасят 5 процента отчисления от ежемесечните си приходи за всеки продаден мегаватчас в бъдещ Фонд „Сигурност за енергийната система“, който на практика служи за субсидиране на закъсалата държавна компания.
Спорът между „Топлофикация Русе“ и КЕВР (тогава ДКЕВР) тече от 2011 г. Съдебното дело бе срещу мълчаливия отказ на регулатора да издаде сертификат за произход на електрическа и топлинна енергия за 2010 година за пълния заявен размер от 169 039,924 MWh, получени по високоефективен начин от комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. ДКЕВР признаваше само 116 204,180 MWh. Петчленен състав на ВАС реши окончателно въпроса в полза на русенското дружество на 2 януари 2014 г. 
Оказва се обаче, че заради техническа грешка изпълнението на съдебното решение може да се отложи с повече от 3 години. Оригиналният оспорен сертификат на „Топлофикация Русе“ ЕАД е с номер ЗСК-20-01-10, но поради явна техническа грешка, допусната в диспозитива на решение на ДКЕВР С-05 от 28.03.2011 г., той е записан като ЗСК-16-01-10. Този номер присъства и в постановените съдебни решения. Така че тогавашният състав на ДКЕВР просто игнорира окончателното решение на ВАС и на 21.07.2014 г. издава сертификат само за 116 204,180 MWh. След което колелото се завърта отново - жалба от страна на „Топлофикация Русе“, нови съдебни решения, нови оспорвания и т.н. докато на 21.12.2016 г. ВАС за втори път решава казуса окончателно.
Тъй като старият сертификат за 116 204,180 MWh не е обезсилен, по силата на съдебните решения КЕВР издава сега нов сертификат само за разликата от 52 835,744 MWh.