Ученици, студенти и граждани влязоха вчера в Админстративния съд в Русе в деня на отворените врати посветен на 10-годишнината от създаването му.
Гостите се запознаха с начина на разпределяне на постъпилите за разглеждане дела и слушаха открити съдебни заседания. С интерес бяха посрещнати представянето на юбилейния сборник посветен на годишнината, както и мобилната версия на интернет страницата на съда.
По-късно председателят на съда Елга Цонева и бъдещи юристи от Русенския университет проследиха развитието на административното правораздаване от 1912 година до наши дни.