На редовната сесия на 31 март ще бъде направен втори опит за приемането на бюджета на община Бяла за 2017. След като първото извънредно заседание за обсъждането на най-важния финансов документ се оказа безплодно и общинските съветници, с изключение на групата на ГЕРБ, напуснаха залата и дори не гласуваха дневния ред, за 27 февруари бе насрочено ново заседание. Докладната записка за финансовите разчети обаче беше оттеглена от кмета Димитър Славов. 
Проведох консултации, на които не дойдоха от БСП и НДСВ, а от ДПС и местна коалиция „Бяла 2015“ не заявиха, че ще подкрепят бюджета, и затова реших да предложа за разглеждане проектобюджета на редовната сесия в края на месеца. Общинските съветници имаха и забележки за ремонтни дейности, като ще се съобразя с тях и ще бъдат направени някои промени в първоначалното предложение, обясни за „Утро“ Славов. 
Сред приоритетите на общината за тази година са доизграждането и подобряването на градската инфраструктура, доизграждане на регионалната система за управление на отпадъците, оптимизация на училищата и довършване на градския басейн. В бюджета са заделени средства за основен ремонт на редица улици, на канализацията на Гара Бяла, облагородяване на кръговото кръстовище, подобряване на качеството на услугата за сметосъбиране. Освен това от новата учебна година за всички деца в община Бяла детските градини ще станат безплатни.