Мартенички, които съчетават българската народна традиция на белите и червените конци с екологичните послания на днешния ден, изработиха русенчета в събота и неделя. Десетки деца се включиха в работилничката, която отвори врати в Екомузея. С помощта на уредници и екскурзоводи момичетата и момчетата си изработиха първомартенските символи. Те използваха и предваритено подготвени модели на защитени представители на флората и фауната: бял щъркел, пеликан, корморан, бухал, кокиче и глухарче. Тази година най-многобройните предпочитания на децата бяха за кокичето. Част от направените мартеници окичиха живото дръвче във фоайето на Екомузея.