Новопостроеният кораб за хидрографски проучвания на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ акостира вчера следобед на понтон 2 в Русе, където бе посрещнат от служители в агенцията и журналисти. 
Катамаранът, който е произведен във варненската корабостроителница „Делфин“, първо плава до пристанище Констанца. Там водещият го морски капитан беше сменен зад руля от русенския капитан вътрешни водни пътища Стефан Дюлгеров. Той с още 4 човека екипаж преведоха кораба през канала Черна вода в Румъния, който свързва Черно море с Дунав, и доплаваха до Русе.
Днес е много щастлив ден за българското корабоплаване и река Дунав, защото най-после виждаме резултата от нашата 4-годишна работа. Новият хидрографски кораб ще замени ветерана „Дунав“, който се оттегля на заслужена почивка след 77 години плаване, каза изпълнителният директор на ИАППД капитан далечно плаване Павлин Цонев. По думите му това е единственият кораб под български флаг с такава мощна хидрографска апаратура и лазерна система, която ще извършва заснемане на дъбочините в речното русло и ще създава модел на терена по протежение на брега, островите и заливите. Чрез проучванията и измерванията ще се проследяват хидроморфоложките изменения на реката и движението на седиментите, които са причина за образуването на прагови участъци. Точните анализи ще дават насоки за потенциалното изменение на корабоплавателния път в българския участък от реката, обясни кап.Цонев. 
В началото на февруари катамаранът бе сертифициран от класификационната организация „Бюро Веритас“ и ще бъде вписан в регистъра на корабите под името „Дунав 1“. Построен е в рамките на проект „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по Дунав - фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 година“. Общата стойност на проекта е 6 146 508 лева, като 5 224 531 са от Европейски фонд за регионално развитие, а останалите 921 976 лева са национално съфинансиране. Стартът на проекта бе даден на 31 март 2016 година и трябва да завърши на 31 януари 2018-а.