Вложенията на домакинствата в местни и чуждестранни инвестиционни фондове са нараснали с близо 100 млн. лв. спрямо тримесечие по-рано, показват данни на Българска народна банка. В края на 2016 г. инвестициите във фондове на населението се равняват на 725 млн. лв., което е втората най-висока стойност в историята, след отчетените 736 млн. лв. към 30 юни 2015 г.
Въпреки високата стойност, инвестициите представляват едва 1.54% от депозитите на населението към края на годината спрямо рекордните 1.73% преди година и половина и 1.38% преди три месеца. Това ще рече, че на 65 лв. в банката домакинствата в страната имат по 1 лв., инвестирани във фондове.
Лихвите по банкови влогове са на исторически минимум, което прави депозитите непривлекателни. От своя страна, фондовете предлагат по-висока доходност, но естествено - на фона на по-висок риск. Част от фондовете в страната постигнаха доходност от 20-30 и повече процента през изминалата година. Не липсват обаче и фондове, реализирали загуби за клиентите си, дори на фона на рекордни нива на световните индекси.
В края на декември активите, управлявани от местните и чуждестранните фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на рекордните 2.85 млрд. лв. Техният размер нараства с 635.7 млн. лв., в сравнение с година по-рано и с 386 млн. лв. спрямо септември 2016 г. 
Като процент от БВП, общите активи на фондовете е 3.1 на сто спрямо 2.5 на сто за преди 12 месеца и 2.7 на сто за преди тримесечие.