Първоначалните изчисления показват, че за изграждането на паметник на Васил Левски ще са необходими между 120 000 и 150 000 лева, като това е сума, която не е трудно събираема, ако всички граждани се включим. Вече има и разкрита набирателна сметка, съобщи Искрен Веселинов на вчерашната пресконференция на инициативния комитет, който започна подготовката за издигането на монумент на Апостола в Русе. Той посочи, че от сдружението са провели конструктивен диалог с кмета Пламен Стоилов и има споразумение, че ще работят заедно. В общинския бюджет тази година има заложени 20 000 лева за провеждането на конкурс за визия на паметника на Левски, а инициативният комитет е поел задачата да събере необходимата сума за изграждането на монумента. 
Арх. Орлин Неделчев обясни, че идеята на инициативния комитет е да се направи задание за публичен конкурс за изграждане на паметник на Левски. След решение на общинския съвет мястото на монумента е уточнено - в Парка на възрожденците, хълмовидната част между тротоарните алеи вдясно по средата на бул. „Съединение“. Тъй като паркът има статут на паметник, след съставянето на заданието на този конкурс, то трябва да бъде съгласувано с културното министерство, респективно с Националния институт за недвижимо културно наследство. Това е тежка процедура, която трае между 2 и 6 месеца. 
Заданието ще бъде публикувано като национален публичен конкурс за идейна концепция за изграждане на паметник на Левски. Творците трябва да предложат образ, достоен за нашия град, като се надяваме на широко участие. Идеята на заданието е да бъде изключително свободно като трактовка, като авторите трябва да предложат реалистичен портрет на Левски. Фигурата не трябва да бъде по-висока от 3 метра без постамента. Що се отнася до материали и композиционни елементи, това ще се остави на творците. Конкурсът ще продължи 3-4 месеца и се очаква в края на лятото вече да има проекти, които ще бъдат журирани, а през септември журито да излезе със становище, каза арх. Неделчев. 
Още на ниво задание ще има съгласувателна процедура със Съюза на архитектите, Камарата на архитектите и Съюза на художниците, а на ниво конкурс всички тези институции ще бъдат представени с членове в комисията, в която ще участва главният архитект на общината и представители на администрацията. 
Всеки, който иска да е съпричастен финансово към изграждането на паметник на Левски, може да дари средства в разкритата банкова сметка: 
BG50STSA93000024155488