Младият висшист Иван Иванов започна от вчера работа по програма „Старт в кариерата“ в община Ценово. През следващите девет месеца стажантът ще трупа административен опит, а ако покаже развитие и добри качества, ще може да продължи и след този период реализацията си в общинската администрация. 
Имахме възможност да назначим трима младежи, но за съжаление работа започна само един. В Бюрото по труда нямаше подходящи кандидати, които да отговарят на изискванията на програмата - младежи до 29 години с висше образование, без стаж по специалността, обясни зам.-кметът Ваня Игнатова.
Искам да натрупам знания и опит в структурата на общинската администрация, а след това ще видим, сподели Иван Иванов. Четири години той е ходил на студентска бригада в Англия, като е имал шанс да остане, но е предпочел да се развива тук.