61% от работодателите у нас смятат, че младите хора трябва да придобиват повече знания при обучението си в българските университети. Това показва анкета на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) за качеството на образованието и нуждата от кадри.
17% от предприемачите не са удовлетворени от знанията и уменията на младежите, получени по време на следването. На другия полюс са 13% от фирмите - те са доволни във висока степен от студентите, а 9% са напълно удовлетворени от подготовката във висшите учебни заведения в България.
За 80 на сто от предприемачите липсата на професионални умения е най-големият пропуск при младите хора. Около 40% от фирмите виждат липса на умения за екипна дейност сред младежите. Недостатъчна е езиковата подготовка на кадрите според 33% от фирмите.
31% смятат, че липсват предприемачески умения на младите хора. Според 28% от анкетираните мениджъри на завършилите им липсват базисни икономически знания. Работодателите имат най-малко негативни оценки за компютърната подготовка - 11% от тях виждат пропуски. Липсата на повече практически умения също е забележка на мениджърите.
Половината от запитаните работодатели са посочили, че се е налагало назначеният персонал да премине през специализирани курсове поради специфичната дейност на фирмата. 41% от работодателите са обучавали служители допълнително, защото при образованието им не са получили достатъчно или адекватни знания, 8% не са обучавали наетите младежи допълнително.
Близо 70 на сто от запитаните мениджъри инвестират в обучения на вече наетите служители, сочи анкетата. Около 60% наемат нови служители, които квалифицират допълнително за дейността им. Само 4% търсят служители от други държави, когато не могат да открият подходящи кадри у нас. Около 12% инвестират в технологии, за да отпадне необходимостта от работно място за съответната дейност, а 5% съобщават, че нямат затруднения с намирането на квалифицирани кадри.
Работодателите се затрудняват най-много при намирането на специалисти, завършили машинно инженерство, електротехника, икономика, компютърна и комуникационна техника.
От бизнеса настояват образованието да бъде обвързано с търсените специалисти от работодателите, да се осъществи реална връзка между образование и практика - образованието да включва повече практически знания.