Остава една седмица, в която самоосигуряващите се близо 9800 жители на Русенска област могат да внесат здравната си осигуровка за отминалия януари, напомнят от НАП-Русе. Законовият срок е до 25 февруари, но той е почивен ден, затова последната дата е 27 февруари, понеделник. 
Здравноосигурителната вноска се запази 8% и през тази година, но минималната вноска за трайно безработните и лицата по чл.40, ал.5 от ЗЗО вече е 18.40 лв. заради повишаването на минималния осигурителен доход от 1 януари 2017 г. на 460 лв.  Сумата за възстановяване на здравноосигурителните права също се изчислява върху 460 лв. Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2015 г., както и за започналите дейност през 2016 и 2017 г. пак е 460 лв. 
И през 2017 г. се запазва минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители от 300 лв. Максималният месечен размер на осигурителния доход за 2017 г. е 2600 лв. 
От офиса на НАП в Русе напомнят, че преди да платят дължимите си здравни вноски, лицата, които са трайно безработни или са с прекъснати здравноосигурителни права, трябва да подадат и Декларация образец 7. Ако лицата имат по-стари задължения за здраве, преди да платят дължимите вноски, трябва да подадат заявление, в което да опишат поредността на погасяване на дълговете си за здраве. В противен случай преведените суми ще покрият най-старите им задължения, ако имат такива. 
Здравноосигурителните права се прекъсват, ако не са внесени 3 вноски през последните 36 месеца. Ако обаче са повече от 3 неплатените вноски, за да бъдат възстановени здравните права на лицата, те трябва да заплатят дължимите суми за 5 години назад.