Казанджия отърва 500 лева глоба от митнически инспектори заради липсваща справка-декларация след обжалване пред Русенския районен съд.
Проверката била извършена през август миналата година в легална малка спиртоварна в Мартен. Собственикът разполагал с два казана за дестилация от по 240 литра, които работели, а наоколо се носел мирис на прясна ракия. След като варенето на ракията в първия казан приключило, бил издаден акцизен документ. Собственикът на материала във втория казан обаче не бил попълнил необходимата справка-декларация, че той го е донесъл, тъй като никой не му бил дал такава. Това станало повод за наложената глоба.
Към момента на проверката от втория казан били изварени осем литра ракия, за които бил платен акциз, но според проверяващите справката-декларация трябвало да бъде попълнена преди да започне варенето на ракията.
Съдът отмени глобата, като се позова на Правилника за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове, където не било посочено кога точно трябва да бъде попълнен въпросният документ - преди или след варенето на ракия.