Д-р Ася Илиева е от Троян. През 1995 г. завършва Медицинския университет в Плевен и започва работа в Първа хирургична клиника и онкохирургия към него, като същевременно взема специалности обща хирургия и онкохирургия. През 2009 г. решава да опита нещо ново и в продължение на пет години работи в частна болница „Авис медика“ в Плевен. След това продължава кариерата си в Англия в специализирана клиника, а от януари 2016 година се премества на работа като онкохирург в МБАЛ „Медика“.


- Д-р Илиева, какви видове рак лекувате в МБАЛ „Медика“?
- Карцином на млечна жлеза, на право и дебело черво, на стомаха, на щитовидната жлеза, кожни и мекотъканни злокачествени новообразувания.
- Какво представлява ракът на щитовидната жлеза?
- Това е наличие на злокачествени туморни клетки в тъканта на щитовидната жлеза. Причината за това все още е неясна, но със сигурност се знае, че е комбинация от няколко фактора, които се наслагват един върху друг. Значение при този карцином обаче имат лъчелъченията за други туморни заболявания или поемането на радиоактивни вещества чрез храна или вода, които се натрупват. 
- Има ли характерни симптоми това заболяване, при появата на които човек трябва да потърси консултация с лекар?
- Симптомите са обилно изпотяване, сърцебиене, раздразнимост и нервност, както и видима формация на шията. За разлика от всички други карциноми обаче, при това заболяване колкото пациентът е по-млад, толкова шансът му за пълно излекуване е по-голям. Освен това дори в напреднал стадий, той е напълно лечим и преживяемостта е 20 години, а не пет, както при другите ракови заболявания, защото лечението е много успешно.  
- От какво се причинява ракът на правото и дебелото черво?
- Тези два карцинома вървят ръка за ръка. Предшественикът на рака на дебелото черво са полипите. Те могат да се хванат навреме с фирбоколоскопия и да се отстранят, за да не се получи карцином. Симптомите са балониране на корема, чувство за тежест в него, изхождане на кръв, болки в различни части на стомаха преди и след хранене. След навременно търсене на помощ при лекар той дава направление за ендоскопист. Ако при преглед се установи един или няколко полипа в дебелото черво, те се премахват ендоскопски, преди да са станали ракови образувания, и се изпращат за патологични изследвания, които определят дали са доброкачествени или злокачествени. Ако обаче се установят повече от 100 полипа, те се отстраняват чрез операция. Същото важи и ако полипът е злокачествен.
При карцином на правото черво симптомите са по-изявени. Болният пациент изхожда тъмна кръв преди истинската дефикация, а след нея има чувството за недоизхождане и пак отива в тоалетната. Друг специфичен симптом за рак на правото черво е смяната на запек с разстройство. За лечението на това заболяване има много модерен метод, който се нарича трансенална ендоскопска микрохирургия, която ендоскопски отстранява средно напреднали карциноми. Този метод е алтернатива на лапароскопската хирургия.
- Един от най-разпространените видове рак остава този на гърдата. Какво е характерно за него?
- Най-важното е, като се напипа бучка в гърдата, да се потърси незабавно помощ от специалист онкохирург. Следващата стъпка е да се направи иглена биопсия, като с дебела игла под ехографски контрол се взема парченце от сърцевината на туморното образувание и се изпраща за изследване. Другият метод е отворената биопсия, тоест гърдата се отваря и се изважда цялата бучка, която се изпраща за изследване. За съжаление, този стар метод се използва на много места в страната, а не се прави наложилата се в цял свят иглена биопсия. След като се установи видът на тумора, се прилага химио- или хормонотерапия и в редки случаи лъчетерапия. Ако и тези методи не помогнат, са прави операция за отстраняване на гърдата.
- С наближаването на лятото все по-актуална ще става темата за рака на кожата и ще зачестят предупрежденията на лекарите да не се стои дълго на силно слънце. Как протича лечението на този вид карцином?
- Лечението на кожните карциноми не е толкова трудно и в същото време е достатъчно успешно. Това се дължи на факта, че ракът е видим, защото е повърхностен, и може да се отстрани с голяма част от кожата, когато се налага. В „Медика“ има пластична хирургия и всяко отстраняване на болна кожа може да се замени с кожа от друго място на тялото. Малките проблеми на кожата могат да се отстранят от всеки друг хирург във всяка една болница. А когато не е възможно отстраняване на кожа на специфични места като лицето или на стави и сгъвки, се използва лъчетерапия и в много редки случаи химиотерапия. Тя влиза в лечението, когато става въпрос за меланом, който се причинява от бенките.
- Какво представлява карциномът на меките тъкани?
- Карциномите на меките тъкани са в групата на саркомите, но трудно могат да се определят, преди да се направи хистология на извадения тумор. Това заболяването може да се нарече рядко и обикновено обхваща хора на възраст от 30 до 60 години. 
Сарком на меките тъкани може да се случи навсякъде, където има мускули, мазнини, сухожилия, нерви, на ръцете и краката. Този тумор е с бял или жълтеникав цвят, гладка повърхност, която само с едно натискане може да стане гъста, мека и пихтиеста. Обикновено туморът възниква в редица, но има моменти, когато множествените лезии са разположени на разстояние.
След първата операция изваденият тумор се изпраща за изследване и щом се докаже, че е сарком, пациентът се оперира втори път, като се доизрязва мускулната група. Понякога дори се стига до отстраняване на цели мускулни групи. 
- Как се действа, когато се установят разсейки в тялото на онкоболния?
- Първо трябва да се каже, че не рядко при прегледи се установяват злокачествени образувания с неясен произход и не може да се приложи правилното лечение. Тогава се взема биопсия от лимфни възли под мишниците, които се изследват. Ако обаче липсват такива, се взема биопсия от коремната кухина. Това става с отворена операция или по ендоскопски път с иглена биопсия, която е най-лесният начин за определяне на органа, от който идва карциномът. 
- Откъде най-често тръгват неясните метастази?
- От карцином на панкреаса, понякога от първични чернодробни тумори и от стомаха. За рака на стомаха в „Медика“ се правят операции, които включват не само изрязване на част от корема, а се отстранява целият стомах с лимфните възли поне на две нива. При това положение тънкото черво се закача за хранопровода, но да спрем с обясненията дотук, за да не плашим хората.