Спад на реализираните нощувки с 29.9% за декември спрямо ноември отчита Териториално статистическо бюро - Север. Тези от български граждани намаляват с 31.2%, а от чужденци - с 26.0%. Спрямо декември на 2015 г. нощувките също бележат спад - с 16.9%, като при гостите от страната намалението е с 13.0%, а при чуждестранните туристи - с 26.0%. 
През декември 2016 г. на територията на област Русе са функционирали 43 места за настаняване с общ капацитет 1747 легла, от които 15 хотела с 881 легла. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 52.8% от всички нощувки на български граждани и 20.0% от тези на чужденци.
С най-голям дял (67.5%) от общия брой нощувки на чужденци във всички места за настаняване на територията на област Русе са туристите от държави - членки на ЕС. Най-много са били гостите от съседна Румъния - 462, следвани от граждани на Италия - 264 и туристи от Германия - 165 нощувки. 
Сред чуждите гости от европейски държави извън границите на ЕС най-много нощувки са регистрирали туристите от Турция - 155, които са реализирали средно по 1.6 нощувки. Активност отбелязват и гостите от Украйна, чиито нощувки през месеца са 82 или средно по 1.2 нощувки. 
През декември 2016 г. реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване в област Русе са в размер на 473.2 хил. лв., или с 24.3% под нивото от ноември.