Европейската комисия /ЕК/ остави без промяна очакванията си за растежа на българската икономика през 2017 г. - 2,9%, а за догодина - 2,8%. Безработицата се очаква да спадне до 7.1%. Това се посочва в зимните икономически прогнози на Еврокомисията. 
Според нейните актуализирани очаквания икономическият растеж на страната през 2016 година вероятно е достигнал 3,3 на сто. В есенната си прогноза Европейската комисия прогнозираше растеж от 3,1 процента през 2016 година и 2,9 на сто през 2017 година.
Брюксел смята, че вътрешното търсене е продължило да бъде основният двигател на растежа. ЕК прогнозира инвестициите да наберат скорост като растежът им ще достигне 3,2 на сто през 2017 година, тъй като се очаква да се ускори прилагането на проекти от програмния период на ЕС 2014-2020 година.
Според прогнозите рисковете за перспективите на растежа отслабват.
ЕК очаква инфлацията в страната да мине на положителна територия (0,8 процента) тази година след период на дефлация, продължаващ от 2013 година. Причините са силното вътрешно търсене, повишаването на цените на преработените храни, както и възстановяването на цените на енергоносителите. За 2016 година се очаква инфлацията да е била минус 1,3 процента, а за 2018-а да бъде 1,2 процента.
ЕК прогнозира безработицата в България да продължи да намалява като за 2016 година очакванията са показателят да бъде на равнище 7,7 на сто, за 2017 година - 7,1 на сто, а за 2018 година - 6,8 на сто.