През 2016 г. пазарът на земеделски земи в община Сливо поле донесе на инвеститорите и останалите участници в него множество разнопосочни сигнали. От една страна наблюдавахме известна консолидация на стойностите на рентните и наемни плащания около цифрата 60 лв./дка, като изключенията бяха малко на брой и с отклонения не по-големи от 10%. При цените на нивите обаче ножицата се разтвори доста силно, като маржът в някои от тях достигна 30%. Това съобщава в обзорния си анализ за миналата година специализираната в търговия с ниви фирма „Русе ленд“.
В селата Голямо и Малко Враново сделки са сключвани в широкия диапазон от 1000 до 1300 лв./дка, като основни определящи фактори са големината на парцелите и дългосрочността на поетите договорни ангажименти. В землищата на Бабово и Бръшлен са реализирани и най-скъпите покупки на земеделска земя за цялата история на този пазар в региона. В някои случаи бе премината и стойността от 1400 лв./дка, считана за пределна от участниците в земеделското производство, посочват анализаторите. 
Всички тези възходи бяха характерни обаче само за първата половина на 2016 г. През лятото и особено в края на годината, предвид поредното понижение на цените на продукцията с 10-15% в сравнение с миналогодишните нива, офертите „купува“ се понижиха средно с толкова и арендаторите вече са много по-внимателни и по-скоро избирателни при подбора на парцели за покупка. Подобна бе и картината в общинския център Сливо поле и съседното землище Ряхово, където цените на земята са между 1200 и 1300 лв./дка. при много слаби обороти поради заниженото предлагане. Между 1100 и 1200 лв./дка се продаваха нивите в селата Кошарна, Черешово и Юделник, като най-ниски останаха, както и преди в последното от изброените землища, казват от „Русе ленд“. 
Най-общо казано през 2016 г. в община Сливо поле пазарът на земя може да се характеризира с около 30%-ен марж в цените, като основни купувачи са някои инвеститори и по-малко местни арендатори, при които се наблюдава известен недостиг на свободни средства. През следващите периоди е възможно в по-голяма част от разглеждания район разликите в цените на нивите да понамалеят, което се случи вече с тези на рентите, но все пак има и доста непредвидими фактори, влияещи върху процеса, твърдят от „Русе ленд“.