Служителка в община Ветово бе спасена от съда от несправедливо наложено наказание „забележка“ заради медицински прегледи при лекари специалисти. Ю.Л. предварително писмено уведомила прекия си началник, че има час за преглед при терапевт и кардиолог в Русе. Представила и направление от личния си лекар за наложителните прегледи и спокойно заминала за Русе. Върнала се на работа след обедната почивка, а на следващия ден била залята с леден душ - получила заповед за дисциплинарно наказание „забележка“ за неуплътняване на работното време. А за да бъде абсурдът пълен, на заповедта липсвало името й.
Ю.Л. потърсила правата си в съда и санкцията й окончателно е отменена.