Атрактивен общински имот на ул. „Капитан Райчо Николов“ №1 ще излезе на тезгяха за продажба, ако предложението на кмета Пламен Стоилов за откриването на процедура за приватизация срещне одобрението на общинските съветници на идната сесия. Парцелът е с площ 7337 кв.м, в него има изградена едноетажна масивна промишлена сграда. Данъчната оценка към февруари 2016 за земята е 111 463 лева, а за сградата 10 517 лв. Имотът е включен в списъка с приватизационни сделки, които общината има намерение да реализира тази година. След като бъде открита процедурата за приватизация, ще бъде възложена за изготвяне приватизационна оценка и ще бъде внесено в общинския съвет предложение за извършване на продажба чрез публичен търг с явно наддаване за имота.