След разгорещените спорове през лятото около създаването на нова фирма, която да стане собственик на залата „Булстрад Арена“, предстои да бъдат взети нови важни решения, с които да продължи изпълнението на сделката и на договора за трансформация на собствеността. Те обаче по всяка вероятност отново ще предизвикат бурни реакции и разгорещени спорове сред общинските съветници на сесията на 23 февруари, когато предложението за замяна на притежаваните от общината акции ще бъде разгледано и обсъдено. Регистрирането на ново дружество - „Арена Русе“, с едноличен собственик „Проект Русе“ и отделянето на залата в него вече е факт, като сега предстои да бъде направена и следващата стъпка - замяната на акции и подписването на договор за това от кмета Пламен Стоилов. Всъщност общината ще замени 38.01% от акциите си в „Проект Русе“ срещу 49% от акции на „Арена Русе“, като по този начин прекрати участието си в „Проект Русе“. Следва да се отбележи, че собствеността на залата ще продължи да бъде същата, както досега - община Русе ще притежава 49% дял, а за „Проект Русе“, което е контролирано изцяло от „Арена Русе Инвест“, ще останат 51%.
Наред с това кметът Пламен Стоилов ще подпише акционерно споразумение, с което се разясняват задълженията на акционерите в дружество „Арена Русе“. В документа е посочено, че задълженията по инвестиционния кредит за ипотеката на залата ще се обслужват от „Проект Русе“. Освен това се преуговаря, но вече с „Проект Русе“, че след като бъде изграден бизнес комплексът до „Булстрад Арена“, общината безвъзмездно ще получи самостоятелни обекти в залата с пазарна стойност 520 400 евро и най-малко 1000 кв.м застроена търговска площ. Такава уговорка съществуваше и в договора за дългосрочно сътрудничество и релизация на проекта, сключен между акционерите в „Проект Русе“. Но тези отношения между акционерите се налага да бъдат разписани в акционерно споразумение, тъй като няма как да бъдат уредени в устава на акционерното дружество, се посочва още в предложението.