Сдружение „Еквилибриум“ подписа нов договор с община Русе, по силата на който ще продължи да предоставя услуги в Комплекса за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ и в следващите пет години. Организацията спечели обявения конкурс за доставчик на услугите в комплекса. 
В КСУДС влизат три центъра - за обществена подкрепа със сектор „Спешен прием“, за работа с деца на улицата и за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Розовата къща“. Сдружение „Еквилибриум“ управлява услугите в КСУДС от средата на 2009 г. Някои от практиките на сдружението в Центъра за обществена подкрепа са залегнали в новата визия за реформиране на тези услуги в цялата страна. Моделът за превенция на изоставянето на бебета след раждането им е възприет в няколко области в България с подкрепата на „Еквилибриум“.