През 2016 година „Топлофикация Русе“ е увеличила с 20 на сто приходите от продажба на електрическа и топлинна енергия, но въпреки това отново завършва годината на загуба, показва предварителният, неодитиран отчет на дружеството, подаден до фондовата борса. Финансовият резултат е минус 346 хил. лева, което все пак е сериозно подобрение в сравнение със загубата от 1,57 млн. лева през 2015 г.
Резултатите от собствената дейност на централата са подобрени чувствително, като приходите нарастват с от 52,5 на 61,9 млн. лева, а разходите се свиват с около 1 млн. лева. Върху крайния резултат обаче сериозно влияние имат финансовите приходи и разходи. За миналата година „Топлофикация Русе“ има около 1,4 млн. лева разходи за лихви и губи към 1 млн. от разликите вследствие промени на валутните курсове. Те се компенсират с извънредни приходи за 2,4 млн. лева, което обаче оставя крайния резултат на минус.
През миналата година „Топлофикация Русе“ ни е продала топлоенергия за 19,3 млн. лева, което е с 47 на сто повече отколкото през 2015 г. По-голямото потребление се обяснява с въведената през 2015 година програма за изрядни клиенти. Тя бе изключително изгодна до 23 юли миналата година, а след това бе сериозно орязана, но все пак оказва ефект. 
От продажба на електроенергия „Топлофикация“ получава значително повече приходи - 41,4 млн. лева, което е с 11% повече в сравнение с 2015 г.
Средносписъчният брой на персонала през 2016 г. е 320 човека.