След като цените на плодовете и зеленчуците се покачиха с близо 5% през януари, от първата седмица на февруари има слаба тенденция на стабилизиране на стойностите. А цените на едро на основните хранителни стоки продължават да задържат постоянни нива. Това гласи анализът на цените на едро на Държавната комисия по стоковите борси (ДКСБТ) и тържища за периода 30 януари - 3 февруари 2017 г. 
Седмичните колебания при цените на по-голяма част от основните хранителни стоки са в малък диапазон от 2-3%. През седмицата се наблюдава леко покачване с 1.5-2% (5-7 ст./кг) на цената на фасула. Слаб низходящ тренд има при цените на брашното и олиото.
Цените на млечните остават сравнително стабилни, с незначителни седмични колебания от 1-2%.
При цените на плодовете и зеленчуците се наблюдават разнопосочни тенденции, но като цяло няма драстични ценови отклонения в двете посоки.
От наблюдаваните плодове поскъпване на седмична база от 3-4% има при кивито и ябълките, а цените на лимоните и грейпфрутите бележат спад спрямо предходната седмица от 3-5%. 
При движението на цените на зеленчуците през изтеклата седмица се наблюдава лек спад на цените на оранжерийните домати и краставици от внос. Запазва се възходящият тренд при цените на зелената салата и репите, а цените на останалите зеленчуци се задържат около нивата от миналата седмица.