Управителите на „Тех-нет“ ЕООД Галимир Енчев и на „Крис груп“ ЕООД Иван Павлов застанаха вчера пред Русенския окръжен съд по обвинение за участие в обществена поръчка на община Русе с фалшиви документи. По искане на защитата делото започна по съкратеното производство с разпит на 2 от общо 5 свидетели. Съдът прие да бъде изслушан само един от експертите, изготвил съдебно-счетоводната експертиза.
Както „Утро“ писа, според обвинителния акт поръчката за която по европроект са били отпуснати близо 600 000 лева, е била спечелена от Енчев. Между 27 юни 2012 година и 25 юни 2014 година Енчев и Павлов подали в общината документи с неверни данни, като завишили оборота на фирмите си за 2009, 2010 и 2011 година, за да отговарят на критериите за участие в поръчката.
Вчера процесът започна с разпит на Миглена Ангелова, която от 2006 до 2015 година е била юрисконсулт в общинската администрация и председател на комисията, сформирана по обществената поръчка. Кандидатите за участие в конкурса са били трима. Членовете на комисията следели дали документите на кандидатите, представили оферти, са попълнени правилно и дали отговарят на изискванията. Сред тях било именно това, да се посочи минимален оборот за период от три години, доказан с декларация.
Вторият свидетел по делото, който е един от собствениците на „Тех груп“, първоначално бил с повдигнато обвинение за съставяне на документи с невярно съдържание, но производството срещу него било прекратено заради липса на доказателства. „Не мога да си спомня, не съм сигурен“, така най-често отговаряше на въпросите, зададени му от държавното обвинение.
Според съдебно-счетоводната експертиза има известни разминавания в документацията на фирмите на Павлов и Енчев. Обект на изследване са били дневниците за покупко-продажба, тъй като с приемо-предавателни протоколи е била извършвана търговска дейност. Липсва регистрирана сделка по фактури за ел. материали, но пък данните в дневниците били огледални.
Процесът вчера продължи до късно вечерта.
Обществената поръчка, заради която Енчев и Павлов стигнаха до съд, се реализирала по програма „Регионално развитие“ по схема „Подкрепа за развитието на природни и културни атракции“ в рамките на проект „Развитие на културно-исторически в градски туристически ансамбъл“. Двете дружества кандидатствали за доставката на оборудване по проекта и трябвало да снабдят Историческия музей с витрини, макети и софтуер.