Почти 7 хиляди - 6933 души, са безработните, регистрирани към края на декември 2016 г. в трите бюра в Русенска област в Русе, Бяла и Ветово. Равнището на безработица за областта е 6,7%, при 6,5% през ноември. Най-високо остава равнището на безработица в община Ветово - 31,0%, следват общините Ценово - 28,9%, Борово - 22,6%, Две могили - 21,1%, Бяла - 15,4%, Сливо поле - 11,4%, Иваново - 8,3% и най-ниско в община Русе - 3,4%. Близо половината от регистрираните безработни са без специалност - 47%, с работнически професии са 31%, а специалисти са 22%. Най-много са безработните над 50 години - 46% отвсички регистрирани в бюрата.