Общинският лидер на СДС и зам. областен управител Станимир Станчев вече е част от новия орган на Реформаторския блок - Национален координационен съвет, който бе създаден в събота на първия конгрес на блока. 12 членове на СДС намериха място в състава на съвета, който включва 51 души от всички партии от РБ, както и хора, които са предложени от индивидуалните и групови членове. 
Това е орган, който ще координира работата в целия блок, ще взема стратегически решения, ще изработва програми, ще одобрява листите за предстоящите избори. На конгреса имаше силна енергия, тъй като средната възраст на около 2500-те участници беше 35-45 години, а това са хора с образование, висококвалифицирани и познати в регионите си, посочи Станчев, като допълни, че във вторник ще се проведе и първото заседание на координационния съвет в София. 
Общинският лидер на СДС каза още, че в момента вървят номинациите за депутати по общини, като на 1 февруари, ще се проведе и Областният съвет, а до края на седмицата те ще бъдат представени и в този орган. Кандидатите ще се определят по старата максима - местен, свестен и известен. Това ще са можещи, познати хора, с местно влияние, прагматични, подчерта Станчев.