По-малко са водолюбивите птици тази година на територията на Русенски регион. Вероятно студът и снегът са прогонили пернатите към по-топли места, тъй като лютата зима скова в лед голяма част от водоемите и влажните зони, където птиците намират храна и място за почивка. Това стана ясно след приключилото Среднозимно преброяване, което се проведе за 41-ви пореден път, съобщиха от екоинспекцията.
По време на мониторинга са били преброени 28 къдроглави пеликана по поречието на Дунав. Най-висока численост била отчетена при видовете каспийска жълтонога чайка - 525, зеленоглава патица - 361, и голяма белочела гъска - 119. Експертите са преброили 56  лиски, 38 кафявоглави потапници, 29 големи и 7 малки корморана. Преброяването е обхванало седем пункта - местността Стълпище, пристана на село Пиргово, четири точки по поречието на река Дунав в Русе, както и резерват „Сребърна“. Местата обаче се оказали недостъпни за експертите заради натрупалия се сняг.
И към момента птиците търсят храна по река Дунав, тъй като езерото Сребърна е сковано от лед. Все пак там са били засечени 8 екземпляра от вида ням лебед, които целогодишно обитават резервата.