Трети паяк възнамерява да закупи община Русе тази година, като за новия репатриращ автомобил в бюджета са заделени 38 000 лева. Машината ще действа паралелно с другите два паяка и по този начин допълнително ще се затегне контролът върху неправилно паркираните автомобили.

Двата репатриращи автомобила, с които в момента общината разполага, ежедневно вдигат по около 15-20 автомобила, като действат основно в зоните, където най-често се паркира неправилно - по основни улици и булеварди. Ако и третият паяк кара по толкова коли на наказателния паркинг на улица „Котовск“, ще се изплати за около три месеца.
За миналата година броят на вдигнатите автомобили е около 8000, а събраните глоби за неправилно паркиране - около 250 000 лева. Цифрите са ориентировъчни и не са официални.
Паякът обаче има и не само наказателна функция. Той е незаменим и в случаите, в които се налага преместване на автомобили при ВиК аварии, при ремонтни дейности и когато трудно може да бъде открит собственикът на превозното средство.                    У