Универсалните пенсионни фондове (УПФ), в които задължително се осигуряват работещите в най-масовата трета категория труд, постигат през 2016 г. средна претеглена доходност от 4,1%, показват данните на Комисията за финансов надзор. Това е над два пъти повече отколкото през 2015 г., когато инвестираните ни пари за втора пенсия донесоха едва 1,47%.
Професионалните пенсионни фондове, в които се осигуряват работещите в първа и втора категория труд, изпращат 2016 г. със средна претеглена доходност от 4,48 на сто. Доброволните фондове, които формират т.нар. трети стълб на пенсионната система, отчитат средна доходност от 5,23%. 
Единственият доброволен пенсионен фонд по професионални схеми - този на „ДСК-Родина“, и в който по избор могат да се осигуряват допълнително работещите в първа и трета категория труд, изпраща миналата година с доходност от 4,8 на сто.
Добрите резултати през миналата година са следствие най-вече от ръста на фондовите борси у нас и чужбина. Българските акции поскъпнаха с 27% през 2016 г., ръстове имаше и в Европа, и в САЩ. За съжаление пенсионните фондове могат да инвестират максимум до 20% от събраните пари в акции, което ограничава до голяма степен възможностите им. 
Падането на лихвените проценти също е сред основните причини за ръста на доходността. Това намалява лихвените плащания по новите облигации, но издадените по-рано покачват цената си, докато доходностите се изравнят. Този ефект обаче вече се изчерпва и дори обръща, тъй като в някои държави (САЩ) основните лихви вече се покачват.