Министерството на околната среда и водите обяви официалния старт на националната кампания „За чиста околна среда“, по която са предвидени 3,5 млн. лева от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Предложения за финансиране на проекти от училища и детски градини ще се приемат до 17 февруари. Срокът за общините е до 2 март. Одобрените проекти ще бъдат обявени на 14 април, съобщиха от екоинспекцията в Русе.
Максималният размер на финансиране за общините е 10 000 лева на проект, а за училищата и детските градини таванът е 5000 лева. Най-високо ще бъдат оценявани предложенията, в които участват деца и техните родители. При общинските проекти висока оценка ще получат тези, които са свързани с почистване на замърсени площи и облагородяването им, създаване на зони за отдих и ремонт на стари площадки.