До края на януари земеделските производители трябва да подадат декларациите си за дължимите такси за напояване през миналата година, а до края на март се превеждат и дължимите такси за водовземане, определени с тарифата на Министерския съвет от 2012 г. Парите се превеждат задължително по банков път по сметката на съответната Басейнова дирекция.
От тази година влиза в сила нова тарифа за водоползване, която ще започне да се прилага през 2018 г., когато се плащат и таксите. При обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури цената на водата за кубически метър през 2017 г. и 2018 г.  ще бъде 0,0012 лв. През 2019 и 2020 г. цената за кубик ще бъде 0,0013 и след 2021 г. - 0,0015 лв.
При самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури цената на кубик ще бъде 0,0014 лв. през 2017 и 2018 г. За 2019 и 2020 г. таксата се увеличава на 0,0019 лв. След 2021 г. се вдига на 0,0023 лв.
За водоснабдяване за обекти в животновъдството таксите през 2017 и 2018 г. ще бъдат по 0,003 лв. за кубически метър. През 2019 и 2020 г. таксата се качва на 0,006 лв., а след 2021 г. - на 0,008 лв.