Нова ежегодна награда за млади русенски творци в областта на изкуството и културата до 30 години ще бъде създадена на името на покойните актьори, дъщеря и баща, Яна и Георги Стефанови. Тя ще се връчва за изключителни творчески и артистични постижения и завоювани награди от национални и международни конкурси, състезания и прегледи през текущия творчески сезон. Признанието, освен награден знак, ще носи на отличения и сума от 600 лева, които са осигурени от семейство Стефанови. Наградата се създава по предложение на Деяна Мусева - съпруга на Георги Стефанов и майка на Яна. Тя ще се връчва в навечерието на 24 май от кмета Пламен Стоилов и с нея ще се почита яркият принос и заслуги на двамата актьори за развитието на русенския театър „Сава Огнянов“ и театралното изкуство в града.
Предложенията за носителите на награда „Млад творец“ ще могат да се внасят в общинската дирекция „Култура и образование“ от учебни заведения и културни организации и трябва да съдържат изчерпателна информация и мотивировка. Срокът за подаването им е до 10 май. Специална комисия ще излъчва наградения с тайно гласуване и обикновено мнозинство, а носителят на наградата ще се определя със заповед на кмета. Това е едно от предложенията за допълнения в наредбата за символиката на община Русе, които предстои да бъдат обсъдени и гласувани на сесията на 23 февруари. 
Още през април беше създадена работна група, която да предложи изменения в наредбата. Ръководител на работната група е общинският съветник от ГЕРБ и директор на театъра Орлин Дяков, а в обсъжданията се включиха осем съветници от различни политически групи. Основната цел бе да се усъвършенстват нормите за удостояване със званието „Почетен гражданин“, които не са променяни от 2014 година. 
Една от съществените предложени промени е, че званието вече няма да се присъжда за дългогодишна творческа и общественополезна дейност. По този начин ще се подчертае важността и тежестта на наградата, която общината дава за изключителни заслуги, а не само за рутинно изпълнение на творческа и общественополезна дейност. Така ще се ограничи кръгът лица, които да се удостояват със званието и ще се затвърди неговата изключителност. С него вече ще могат да се удостояват граждани с изключителни постижения и в областта на образованието, тъй като в Русе наред с множеството основни и средни училища, действат и няколко висши учебни заведения, а това превръща града в значим образователен център. 
Промени се предвиждат и по отношение на награда „Русе“. Досега с нея се удостояваха творци, дейци, творчески екипи и организации, работещи в сферата на изкуството, културата, образованието и науката за значителен принос и активна дейност за издигане авторитета на Русе само през изминалата година. Работната група предлага наградата да се дава за значителен принос не само през последната година, а за по-дълъг период от време.