Спор дали глоба за паркиране е правилно наложена доведе до решение за махане на объркващи знаци пред паркинга на Доходното здание. 
На метри от подхода има площадка с място за 4-5 автомобила, на която има поставени няколко знака. Първият забранява паркирането и указва, че нарушителите се вдигат с паяк. Следващият е на няколко метра напред и разрешава паркирането, като ограничава височината на превозните средства до 2.5 м и има допълнителна табела за 58 места. Средващият вече е на входа на платения паркинг и указва точно това - че престоят в подземния гараж е платен.
Казусът възникна след наложена глоба на гражданин, който паркирал след втория знак и макар че по никакъв начин не е затруднил движението в района, бил изненадан от КООРС с фиш на стойност 20 лева.
Винаги се оглеждам къде и как спирам, а точно където оставих колата, имаше знак, че паркирането е разрешено. Затова и спрях непосредствено след него, но въпреки това ми беше наложена санкция. Незабавно посетих общинското контролно звено, като първоначално неполучих убедително обяснение за съставянето на фиша. На следващия ден обаче при повторно посещение фишът бе отменен, а от звеното ме увериха, че пропускът е техен и грешката ще бъде отстранена, разказа наш читател. 
Заради спорната ситуация от общината извършиха оглед на място, като въпросът е 50/50 и има малка възможност за тълкувания. За да се избегне това, поставените знаци за паркиране преди подхода към подземния паркинг ще бъдат премахнати, като на ул. „Гладстон“ ще остане упътващият знак към паркинга и забранителният за паркиране преди влизането в подземието.
По темата потърсихме и мнението на един от солидните специалисти в областта на транспортните дела - адвокат Светослав Михов. Според него в посочения от гражданина случай  служителите на КООРС съвсем обосновано санкционират гражданите, паркирали автомобилите си преди подхода към подземния паркинг. 
Добре е разбираемо, че поставеният знак важи и регламентира паркирането в подземния паркинг. Той се дублира и след около 10 метра от втори такъв, на който е посочено ограничението за височината на автомобилите, които е допустимо да влизат в подземния паркинг. На първия знак добре са посочени паркоместата, които са изградени в подземния паркинг и е разбираемо, че той указва точно възможността за паркиране в подземния паркинг. Що се отнася за паркирането между двата знака, то това паркиране е в противоречие с чл. 98 ал.1 т.1 от Закона за движение по пътищата, според който текст престоят и паркирането са забранени на място, където превозното средство е пречка за движението. В случая пречка за движението са тези, които са имали намерение да влязат в подземния паркинг и след като се е установило, че вътре няма места, се е наложило да се обърнат на тази площадка и да се отдалечат от мястото за паркиране. Това паркиране е в противоречие и на чл. 98 ал.2, който текст разпорежда, че паркирането е забранено пред входове на паркове, училища, театри, кина, предприятия, както и на други места, където е възможно да влизат или излизат пътни превозни средства, обясни Михов. 
Той коментира, че подходът към подземния паркинг се отличава с повишена интензивност на движението от влизащи и излизащи превозни средства и паркирането пред него, макар и не фронтално, така че да възпрепятства влизането, създава опасност за движението, тъй като от паркирания автомобил ще слизат и ще се качват хора, а вероятно и ще разтоварват багаж. 
Другото мое мнение, което не се гради върху законовите изисквания, е че това е една дребна хитрост от страна на гражданите, за да не си платят таксите, паркирайки в подземния паркинг, допълни още юристът.