Русенският окръжен съд ще трябва да определи нов ликвидатор на „Корабостроителница Русе“, научи „Утро“. Само две седмици след назначението си на 4 януари русенската юристка Павлина Йончина е помолила съда да бъде освободена от поста. Искането й е внесено на 18 януари. 
„Поради липса на лице, което да изразява волята, представлява дружеството и съдейства за предоставяне на документи, както и липсата на други официални източници за установяване точния размер на вземанията и задълженията на „Корабостроителница Русе“ АД съм в невъзможност да изпълня задълженията си на ликвидатор във връзка с откритото производство по ликвидация.
Във връзка с гореизложеното, моля да бъде назначен друг ликвидатор на дружеството“, пише Йончина.
Горещият картоф „Русенска корабостроителница“ очевидно не е лъжица за всяка уста. Фирмата е сред най-големите длъжници на фалиралата Корпоративна банка, събирането на вземанията на които върви търде мудно поради сложната плетеница от бизнес интереси. За разбиването на този гордиев възел очевидно не достига съвсем и нужната политическа воля. 
Решението за ликвидация на „Русенска корабостроителница“ бе взето през октомври по искане на окръжната прокуратура, след като стана ясно, че от юли 2015 г. дружеството е без легитимно ръководство и няма кой да взема решения за управлението му. Най-вероятно предприятието е тотално източено. Според последния наличен финансов отчет на фирмата - за 2013 г.,  доскорошният гигант няма почти никакви дълготрайни активи - имотите, машините и оборудването са на стойност едва 103 хил. лева.
В същото време според доклада на разследващата компания „Аликс Партнърс“, която имаше за задача да проследи милиардите от Корпоративна банка, общите задължения на свързаните с русенската корабостроителница фирми към кредитната институция са за 160.6 милиона лева. Според експертите, значителна част от тях е използвана за несвързани с бизнеса на предприятието цели.