Неуредици и спорни договорни отношения между УМБАЛ-Русе и „Медика Кор“ може да лишат от достъп до лечение пациенти, които се нуждаят от интервенции в областта на инвазивната кардиология. Причината за това се корени в сключения през 2012 година договор между двете здравни заведения за осъществяване на болнична медицинска помощ посредством съвместно извършване на диагностична, консултативна и лечебна дейност в областта на инвазивната кардиология, който е със срок 5 години - до 2 юли 2017 г. 
През октомври 2016 г. обаче Съветът на директорите на Университетската болница решава договорът да бъде прекратен предсрочно, като в мотивите е посочено, че планираните ремонти и разширение на Спешно отделение обхващат и площта, която е предоставена по договор на „Медика Кор“. Наред с това през септември 2016 г. в болницата е извършено ангиографско изследване на пациент, което е дейност по инвазивна диагностика и лечение, а законът не допуска в една и съща сграда да се извършват две еднакви медицински дейности. В тази връзка от болницата настояват до 15 февруари да се извърши приемо-предаване на имота, апаратурата и оборудването.
Предсрочното прекратяване на договора ще създаде реални проблеми за оказване на адекватна и навременна помощ на около 260-270 пациента средномесечно от областите Русе, Разград, Силистра и Търговище , нуждаещи се от инвазивна диагностика и интервенционално лечение, предупреди в отворено писмо до медиите в четирите области „Медика Кор“. Освен това университетската болница няма да отговаря на изискванията, тъй като през август, септември, октомври и ноември 2016 г. няма назначени инвазивни кардиолози. Това може да доведе до отнемане на разрешението за дейност по инвазивна кардиология на лечебното заведение, което ще бъде във вреда на нуждаещите се от това лечение, казват още от „Медика Кор“. 
А иначе за периода от 2 юли 2012 до края на ноември 2016 през „Медика Кор“ са преминали 11 053 пациенти, нуждаещи се от инвазивна диагностика, като на 4833 от тях е извършено интервенционално лечение на кардиологично заболяване. Общо 593 здравно неосигурени пациенти са лекувани от остър коронарен синдром. За срока на действие на договора лечебното заведение твърди, че не е извършвало конкурентна дейност на УМБАЛ-Русе.
Тъй като договорът за съвместна дейност изтича през юли тази година, още от средата на 2016 г. от „Медика Кор“ са предприели действия и са създали организация за преместване на болницата, като целта е това да стане планирано, поетапно и да не се създават неудобства за пациентите. 
Предсрочното прекратяване на договора, преди да имаме нужната готовност за прехвърляне на цялата болнична структура, би довело до невъзможност да изпълняваме дейността си, респективно да бъде прекратен договорът ни с НЗОК, което ще лиши пациентите от достъп до лечение по клиничните пътеки, твърдят от „Медика Кор“. Те уверяват, че ще изпълнят задълженията си и ще освободят помещенията до началото на юли и допълват, че са уведомили здравния министър в качеството му на принципал на държавния дял от капитала на УМБАЛ-Русе. 
В тази връзка общинският съвет взе решение за провеждането на общо събрание на акционерите на УМБАЛ-Русе с една единствена точка в дневния ред: отмяна на решението на Съвета на директорите на УМБАЛ-Русе за предсрочното прекратяване на договора за съвместна дейност между двете лечебни заведения. Общината се възползва от правата си на акционер с 11.58% от капитала на университетската болница, като направи предложението, което беше единодушно прието на вчерашната сесия. 
Четирима от съветниците не гласуваха заради конфликт на интереси, 42-ма бяха „за“, 0 „против“ и 1 „въздържал се“, но въпреки това по темата не липсваха изказвания.
Преди приемането на решението Белоев прочете писмо от здравния министър д-р Петър Москов, в което се обяснява как стоят нещата по Закона за лечебните заведения. 
Става въпрос за гражданите на 4 области, които имат нужда от тази животоспасяваща дейност. Друг е въпросът дали УМБАЛ-Русе ще започне наистина да върши тази дейност. Тази сутрин разговарях 30 минути с шефа на болницата д-р Иван Стоянов, който пътуваше, като настоях да дойдат неговите заместници, тъй като въпросът е важен, каза Белоев. Никой от Университетската болница обаче не присъства на сесията. Днес се очаква да имат специална пресконференция, на която да изложат своята гледна точка и аргументи.
„В работата си винаги съм търсил консенсусни решения и се чувствам безсилен. Срещам неразбиране от страна на ръководствата на болниците да се седне на една маса и да се говори. Трябваше от болницата да кажат пред съветниците, че поемат ангажимент да вършват тази дейнност при подобно предизвестие за прекратяване на договор. Няма друг град, където нещата се вършат по този начин. В други градове има по няколко болници, които имат инвазивна кардиология и хората имат право да си избират и да отидат където има добри специалисти и лекари, на които се доверяват. Отправих послание и искане ръководствата да седнат и да се разберат с анекс, а не по този начин - на инат. Ако от микрофона от болницата беше прозвучало, че се поема ангажимент за започване на тази дейност, щяхме и ние, и гражданите да бъдем спокойни и да знаем какво се случва, кой носи отговорност за животи, които трябва да бъдат спасявани. В тази посока считам, че предложението за решение е резонно, но се съмнявам дали ще бъде свикано общо събрание“, коментира още Белоев.
Общински съветници от различни политически групи също взеха отношение, като посочиха, че здравеопазването е най-важно, като в случая не става въпрос за профилактичен преглед, а за животоспасяваща дейност, както и че болницата няма подготвен персонал и необходимата апаратура.