Кметовете на селата в Иваново, както и зам-кметът на общината Пламен Дончев ще получат бонуси за постигнати резултати през изминалата 2016 година. Това решение предстои да бъде гласувано на сесията на местния общински съвет. Допълнителното възнаграждение ще е в размер на 100% от основните заплати на кметовете и кметските наместници.
За община Иваново 2016 беше една нелека, но успешна година. С общите услия на всички успяхме да завършим годината с добра събираемост на приходите и без просрочени задължения, посочва в предложението си кметът на Иваново Георги Миланов. Той подчертава, че е изпълнена инвестиционната програма, като са ремонтирани здравните служби в Иваново и Щръклево, покривът и фасадата на кметството в Кошов, сградата на стадиона в Тръстеник, сградата на кметството в Церовец. Наред с това е изградена пешеходна пасарелка над канала в Мечка, спортна площадка в Тръстеник, автобусни спирки в Кошов и Божичен. Изпълнен е проект за озеленяване на обществено пространство в Кошов, като общината работи и по редица други проекти, включително и два социални. Предприети са и действия по възстановяване на мостовете в Красен и Кошов, както и за ремонт на част от общинската пътна мрежа. 
Постигнатото е резултат от съвместните усилия на общинска администрация, кметовете и кметските наместници на населените места, е посочено още в предложението. Затова Миланов предлага кметовете и кметските наместници да бъдат наградени с по още една заплата за добре свършената работа. Предстои да стане ясно дали общинските съветници в градчето ще приемат предложението. 

Миланов също с щедър бонус

Кметът на Иваново Георги Миланов също ще получи допълнително възнаграждение за постигнати резултати през 2016 година, ако общинските съветници одобрят предложението на председателя на местния парламент Мариян Драшков. За разлика обаче от кметовете и кметските наместници в селата, които ще се радват на премия в размер на 100% от основните заплати, Миланов ще има бонус от 150% от основното месечно трудово възнаграждение. Предложението на Драшков е във връзка с внесената от кмета докладна записка за бонуси на кметовете в Ивановско и постигнати много добри резултати в работата на общинска администрация, преизпълнението на общинския бюджет в приходната му част и доброто управление на оперативни програми. Решенията за допълнителните възнаграждения предстои да бъдат гласувани на сесията в четвъртък.