Търгът за продажбата на бившата военна болница на улица „Майор Атанас Узунов“ 21, организиран за последния работен ден на 2016 година, се провали поради липсата на интерес от страна на потенциални купувачи. Нито едни тръжни документи не бяха закупени в срока за продажба на книжата - до 16 часа на 22 декември 2016 и съответно нито едно заявление за участие не бе постъпило до 16 ч на 27 декември, съобщиха за „Утро“ от пресцентъра на Министерството на отбраната. Липсата на оферти обезсмисли евентуалното тайно наддаване за апетитния имот, което бе планирано за 29 декември в София. 
Бившата военна болница е с площ 18 859 кв.м, на които са разположени 16 сгради с обща застроена площ 4802 кв.м. Началната тръжна цена за имота, който безуспешно бе изваден на тезгяха, е 4 076 482 лева. Той е с отпаднала необходимост за отбранителното министерство и бе включен в график на имоти със статут на частна и публична държавна собственост, предвидени за разпоредителни действия през 2016 година. След като обаче обявеният търг не предизвика интерес сред купувачите, апетитният военен имот в центъра на Русе остава за управление на министерството, като предстои да се изготви график за 2017 за продажбата на имоти с отпаднала необходимост. 
Що се отнася до условията при провеждане на търг с тайно наддаване, от отбранителното министерство обясниха, че той се смята за спечелен от участника, предложил най-висока цена. При предложена еднаква цена от двама или повече кандидати се определя срок за провеждането на явен търг. При явен търг размерът на стъпката на наддаване е 10% от посочената от участниците цена. 
Както „Утро“ писа, още в началото на ноември Министерски съвет разреши продажбата на бившата военна болница и на бившето поделение на изхода на Русе по пътя за София. Решението бе взето след доклад на министър Ненчев, че двата имота вече не са нужни на армията. Те могат да се използват за стопански цели.