Производителят на анхидриди „Русе Кемикъл“, едно от дружествата, получено при разделянето на „Оргахим“ на три компании преди няколко години, планира да увеличи значително капацитета на резервоарите си за суровини. Това става ясно от решение на РИОСВ за одобряване на инвестицията, за която няма да се извършва оценка на въздействието на околната среда.
Предложението предвижда увеличаване на използваемия капацитет на 3 резервоара по 1000 куб. метра с допълнителни 5 резервоара в 500 куб. м. В тях ще се съхранява о-ксилен, който е основна суровина за производството на „Русе Кемъкъл“. Разширението на складовата база се налага от неритмичната доставка на суровината, изискваща по-значителни запаси. Ново строителство на съоръжения и инфраструктура няма да се извършва.
В „Русе Кемъкъл“ през 2013 г. бе отделено производството на фталов и малеинов анхидрид. Към момента във фирмата работят около 60 човека. Оборотът  й за 2015 г. възлиза на 15 млн. лева.