Много неприятна изненада чака хиляди собственици на автомобили, които не са платили „Гражданска отговорност“ или просто са отложили плащането с идеята, че няма да си карат известно време колите. Само в Русе и региона техният брой е около 4500. 
Всяко превозно средство без полица автоматично се сваля от регистрация според приетите в края на миналата година промени в Закона за движение по пътищата. Информацията се подава от Гаранционния фонд на застрахователните компании и КАТ си върши работата. Най-коварното в случая е, че въпреки служебно отнетата регистрация, номерата и талонът на автомобила остават в собственика и той дори не подозира, че колата му вече е извън закона. А ако междувременно задължителната застраховка бъде платена, това не води до автоматично възстановяване на регистрацията. Причината е, че Гаранционният фонд информира само за неизрядните, но не и за тези, които са поправили пропуска си. Затова в такива случаи всеки трябва лично да отиде в КАТ и да се погрижи за колата си, съветват столични експерти. В Русе обаче твърдят, че това не е достатъчно и без потвърждение от Гаранционния фонд разкарването ще бъде напразно.
В Русе новите законови положения са засегнали около 6000 автомобила, но 1500 от тях вече са приведени в движение от собствениците си. За каква част от останалите сюрпризите предстоят, не може да се каже.