Русенец, който не подновил в срок разрешителното си за оръжие, е наказан с глоба от 500 лева от КОС. Наказателното постановление обаче бе отменено от Русенския районен съд с мотива, че нарушението е първо за Е.М. и, макар по-късно, заявление за подновяване на срока на разрешителното все пак е подадено.
Е.М. получил разрешение за ловен автомат „Берета“. В края на октомври миналата година служител на КОС установил, че валидността му изтекла на 11 октомври. Ловецът обаче забравил за това и не бил подал заявка за продължаване на срока един месец преди това, както се изисква от закона.
Според съда, закъснението не е дълго, а и оръжието се е съхранявало в полицията. Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд.