Повечето от 50-те възрастни дами, които посещават дневния център за стари хора на фондация „Трета възраст“ на ул. „Йосиф Цанков“ 47, са с инвалидни решения и се придвижват изключително трудно. Това пък възпрепятства достъпа им до социалната услуга, тъй като центърът се помещава на втория етаж в общинската сграда и ежедневно бабите са изправени пред предизвикателството да изкачват стълбите с бастуни. Нужно е да бъде изграден асансьор в сградата, за да се улесни придвижването на възрастните хора, каза управителката на центъра Ценка Димитрова. 
В тази връзка общината ще кандидатства по проект „Красива България“ за изграждане на асансьор в сградата на Дневния център, ако предложението на кмета Пламен Стоилов бъде одобрено от общинските съветници на сесията на 19 януари. 
Максималната стойност за финансиране на един обект по мярката за осигуряване на хората с увреждания с достъпна архитектурна среда в обществени сгради е най-много 100 000 лева с ДДС, а съфинансиращата вноска от кандидата е най-малко 50% от общата стойност за обекта. Документи се подават до 6 февруари.