Общинският съвет да не приема предложение на местна гражданска инициатива, която с подписка настоява за създаването на обществен съвет за контрол на състоянието на въздуха. Това предлага в докладна записка председателят на ОбС Христо Белоев.  
Според изложените в подписката искания пожеланият орган би изглеждал като алтернативна екоинспекция. Настоява се в него да могат да участват всички желаещи неправителствени организации, а самият съвет да получава от фирмите комплексните им разрешителни, списък на влаганите в производството материали, както и декларации, че дейността им е съобразена с Наредба за опасните химични вещества и препарати. Освен това съвет щял да извършва и проверки във фирмите.
Според Закона за опазването на околната среда контролът по изпълнението на условията в издаденото разрешително се извършва от съответната РИОСВ, припомня Белоев. Това прави незаконосъобразно евентуално решение на ОбС да се създава нов контролен орган, като въпросния обществен съвет по екология. Що се отнася до разрешителните, тази информация е публична, се казва още в докладната. А въпросната наредба за опасните химични вещества и препарати, във връзка с която гражданската подписка иска фирмите да представят декларации, е отменена на 31 август 2010 г., посочва още Белоев. 
Общинският съвет намира за сериозен проблема с чистотата на атмосферния въздух в общината, затова е приета и специална декларация миналия септември. От ОбС уверяват, че могат да канят представители на граждански организации да участват в заседанията на постоянната комисия по земеделие и екология, когато се обсъждат въпроси с чистотата на въздуха.