Част от планираните за миналата година продажби остават в плана за приватизация на общинска собственост и през 2017 година, като в хазната се очаква да влязат около 6,5 млн. лева. Причината за прехвърлянето на имотите в новата година е липса на инвеститорски интерес. Това става ясно от годишния план за приватизация на общинска собственост, който предстои да бъде приет на идната сесия.
Най-голямата сделка ще е за сградите, включени в бившия хлебозавод на ул.“Потсдам“ 1, от която се чакат 4,8 млн. лева. Общинските съветници вече одобриха предложението за провеждането на публичен търг с явно наддаване за имота с площ 18 968 кв.м. 
Сред продажбите, които поради липса на инвеститорски интерес прескачат в новата година, попадат 560 бр. акции - собственост на общината, представляващи 25% от капитала на „Агропродукт“ АД с начална тръжна цена 57 500 лв, както и два имота в Индустриалния парк. Очакванията са от тях да се получат малко над 1.02 милиона лева. И докато за първия имот не е имало инвеститорски интерес и не е предлаган за продажба, то за другия през юни се е провел търг. На него се е явил един кандидат, който е спечелил, но не е сключен договор в определения срок. 
И през 2017 година купувачи ще продължат да си търсят бившата поликлиника в село Тетово, оценена за  270 000 лева и бившата баня-фурна в ДЗС, като началната тръжна цена за нея е 75 700 лева. През изтеклата година към тях не е проявен интерес и те не са предлагани за продажба.
Още един имот в Тетово - парцел с едноетажна сграда, е включен в плана за приватизация на тази година, като търгът за него ще се проведе на 10 януари, а очакваните приходи са 4000 лева. 
За пореден път общината ще се опита да приватизира и бившият цветарски магазин на „Паркстрой“ до Американското пазарче. Ден след търга за имота в Тетово ще стане ясно има ли желаещ, който срещу 80 150 лева ще вземе пустеещата двуетажна сграда на площад „Д-р Мустаков“.
В списъка с приватизационни сделки, които общината има намерение да реализира тази година, са включени още имот на ул.“Капитан Райчо Николов“ 1 с изградена в него едноетажна сграда, както магазин на ул.“Борисова“ 51, за чиито цени предстои да се произнесат лицензирани оценители.