867 079 лева са получили през миналата година работодатели в Русенска област, които са назначили за една година регистрирани безработни, които са на повече от 29 години. Близо двойно повече са парите, които са получили русенски фирми, които са осигурили работа за половин година на безработни младежи на възраст от 15 до 29 години. По програмата „Обучение и заетост за млади хора“ в областта са преведени 1 512 023 лева. Средствата са по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, като дейностите по двете схеми ще продължат до 2018 година. 
Вчера на заседание на областната комисия по заетост бяха обсъдени заявките от фирмите по двете схеми за обучение и заетост за млади и за не толкова млади хора. След презентацията на главния експерт в Регионалната служба по заетостта Румяна Бонева областният управител Стефко Бурджиев покани журналистите да напуснат заседанието. Обяснението му бе, че при представянето на заявките за наемане на безработни щели да се съобщават лични данни. Все пак стана ясно, че до този момент за двете схеми за наемане на безработни са подадени заявки от около 70 фирми, читалища, общини, здравни заведения, сдружения. В отделен резервен списък са подредени и заявките от още 56 юридически субекти. За всеки назначен за 6 месеца младеж по програмата се осигурява неговата минимална работна заплата, ваучерите за различните обучения варират от 200 лева за професионални компетентности до 700 лева за чужд език.