852 помощи de minimis на фермери от Русенско е изплатил ДФ „Земеделие“ за последните три години. Това показват данните на фонда за получените държавни помощи. 
Индивидуалният таван за подпомагане по de minimis за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три бюджетни години (2014-2016 г.). Съдейки по данните на фонда, няма никаква опасност някой русенски фермер да се доближи до този таван - най-голямата сума е малко под 17 хил. лева. Повечето държавни помощи са от порядъка на няколкостотин лева. И макар че някои земеделци са получили по 3-4 плащания, те остават далеч от нормативно определената граница.
„Минимална помощ“ или de minimis, според европейските регламенти представлява финансова помощ, която не нарушава или не застрашава в голяма степен конкуренцията, поради минималния си размер. По тази схема държавата обезщетява стопани със 100% пропаднали насаждения от градушки, наводнения, слани и др. Такива случаи в Русенско имаше през 2015 г.
През миналата година държавна помощ de minimis получиха 17 521 животновъди от страната, заявили животни по поне една от схемите за обвързано с производството подпомагане или по схемата за преходна национална помощ за овце майки или кози майки. Общата сума бе 13 млн. лева. Още 320 хил. лева фермери получиха заради за унищожени от заразен нодуларен дерматит животни.
През ноември ДФЗ изплати близо 4 милиона лева по схемата de minimis за пчелари. По схемата бяха подадени над 3 300 заявления за подпомагане на близо 386 000 пчелни семейства, като индивидуалният размер на подпомагане за едно пчелно семейство бе в размер на 11 лева.