Три са готовите приблизителни бюджети, в които са сметнати разходите за саниране на блокове с европейски средства. Това съобщи за „Утро“ изпълнителният директор на регионалната енергийна агенция Никола Кибритев. В Свищов изготвените индикативни бюджети пък са 2. След като разходите за бъдещия ремонт са изчислени, предстои те да бъдат представени на живеещите в блоковете. Засега на хората в Русе е показан един приблизителен бюджет, който трябва да обсъдят и ако са съгласни с него, да сключат споразумение, с което реално стартира процедурата по енергийна ефективност.
Досега в страната има само два такива договора - в София и Бургас. За Северен централен район, в който попадат Русе, Разград, Силистра, Свищов, Габрово и Велико Търново, има подадени заявления от 18 кандидати. Само за Русе подадените документи са 5.
Все още няма подписано споразумение за увеличаване на безвъзмездната финансова помощ от 50% на 75% и работим по старите правила, обясни Кибритев. Както стана ясно, Управляващият орган на ОП „Регионално развитие“, по който се отпуска помощта за саниране, е поискал да се стартира процедура по увеличаване на предоставената помощ. Ако това искане бъде удовлетворено, кандидатите ще бъдат облекчени още повече и ще заплащат само 25% от общата стойност на направените разходи за енергийна ефективност. Кандидатстването по проект „Енергийно обновяване на българските домове“ стартира през лятото на 2012 година и ще продължи до 2015 година.